10.8. budeme s botkama v KOHOUTOVĚ na řemeslném trhu, 16.8. pak pod Kozákovem na Oslavě života :-)

Odstoupení od kupní smlouvy

 Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Spotřebitel:

jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

email:

 

Adresát:

Jiří Svatoš – SvatoShoes

Benešov u Semil 52, 51206

Tel. 608981728

IČO: 64176207

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.svatoshoes.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží

druh zboží, značky, kód (identifikace zboží)…………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Číslo objednávky: …………………………………………………………..

 

Toto (zboží) jsem převzala dne …………………………………………..

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Kupní cena má být vrácena:

 bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

................................................ / ........................

 

S pozdravem

 

Podpis kupujícího spotřebitele

 

..............................................

 

V…………….…………..dne…………….

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu